Rozwiązania dedykowane

Rozwiązania dedykowane dla różnej wielkości wiosek Wioska rozpatrzana będzie pod kątem ilości domków mieszkalnych znajdujących się w jej obrębie. Rozpatrzymy trzy typy wiosek: Mała (do […]

Wiedza praktyczna

Źródła energii odnawialnej to przyszłość energetyki Kiedy mówi się o energetyce opartej na odnawialnych źródłach energii, to ma się na myśli przede wszystkim rozwiązania ekologiczne, […]

Energia wody

Koła wodne Jeśli chodzi o energetykę bazującą na zasobie wody, to w przeciwieństwie do pozostałych źródeł, elektrownie wodne są w stanie zapewnić dostawy prądu praktycznie […]

Energia słoneczna

  W kwestii elektrowni słonecznych czyli farm fotowoltaicznych, wspomnieć trzeba o niezwykłej ich popularności wśród inwestorów. Przeważają w tym temacie mniejsze skupiska kilku lub kilkunastu […]

Mikroelektrownie wiatrowe

Energia wiatrowa jest drugim pod kątem popularności źródłem energii odnawialnej na świecie. Jest to niewyczerpalne źródło, które stanowi podstawę obecnej transformacji energetycznej. Coraz częściej na […]

Biomasa

Biomasa jest ekologicznym i naturalnym źródłem energii cieplnej. Przy spalaniu biomasy nie wydzielają się szkodliwe substancje, a bilans emisji CO2 jest zerowy. Wynika to z faktu, że […]