Energia wiatrowa jest drugim pod kątem popularności źródłem energii odnawialnej na świecie. Jest to niewyczerpalne źródło, które stanowi podstawę obecnej transformacji energetycznej. Coraz częściej na rynku pojawiają się tzw. przydomowe elektrownie wiatrowe, które przystosowane są do działania w zmiennych warunkach prędkości wiatru i mają mniejsze gabaryty.

Mówiąc o rozwiązaniu, jakim są mikroelektrownie wiatrowe, należy pamiętać, że najważniejszym czynnikiem określającym parametry takiej elektrowni jest jej moc. Na efektywność pracy mikroelektrowni wiatrowej składają się parametry takie jak prędkość wiatru, rodzaj oraz wysokość jej konstrukcji.

Rys. 1. Schemat konstrukcji elektrowni wiatrowej.

Mikroelektrownie wiatrowe są dobrym uzupełnieniem posiadanych rozwiązań, a kiedy skumulowana w innych urządzeniach energia przekroczy wymagane zapotrzebowanie, to akumulatory litowo-jonowe pozwolą zmagazynować w nich tę nadwyżkę.